UPB

UPB este cea mai veche şi mai mare universitate tehnică din Romania.
Universitatea are 15 facultăţi şi cooperează cu peste 190 de universităţi din Europa, America Asia şi Africa. Activitatea ştiinţifică a fost permanent o componentă de primă importanţă în cadrul universităţii, oferind vizibilitate naţională şi internaţională precum şi recunoaştere profesională. În strânsă legătură cu conceptele moderne precum “societatea cunoaşterii” şi “economia cunoaşterii” UPB îşi defineşte orientările strategice ale cercetării ştiinţifice derivând din competenţele resurselor umane şi bazându-se pe infrastructura de cercetare disponibilă în centrele de cercetare, departamente şi laboratoare didactice sau de cercetare.

Facultatea de automatică şi calculatoare are trei departamente şi o şcoală doctorală: Automatizări şi ingineria sistemelor, Automatică şi informatică industrială, Calculatoare şi Şcoala doctorală de automatică şi calculatoare, asimilată ca departament. Numărul total de studenţi pe an (licenţă, master şi doctorat) este de aproximativ 3200. Facultatea are trei centre de cercetare asociate cu activităţile din cele trei departamente: Centrul de cercetare şi instruire pentri tehnologia informatiei, ingineria materialelor şi robotică, Centrul de cercetări pentru automatică, controlul proceselor şi calculatoare şi Centrul naţional pentru tehnologia informaţiei. Facultatea are, de asemenea, laboratoare de cercetare dezvoltate în colaborare cu firme de renume în domeniu: IBM, Microsoft, Oracle, HP, UTI, CISCO.
Cercetarea ştiinţifică este orientată către proiecte din programe naţionale şi internaţionale pentru domenii strategice precum: automatică avansată, tehnologii informatice moderne, ştiinţa şi ingineria calculatoarelor, arhitecturi de calculşi programare.