INOE 2000

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000 srl(www.inoe.ro ) se ocupă de cercetări avansate în domeniul proceselor fizice şi tehnicilor specifice şi complementare sistemelor care emit, modulează, transmit şi recepţionează radiaţia optică.   Colectivul implicat în realizarea proiectului face parte din Departamentul Inginerie Constructivă şi Tehnologică – Laseri, dispozitive cu laseri şi fibre optice, departament care are ca scop dezvoltarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul optoelectronicii: laseri cu mediu activ solid, achiziţionare şi prelucrare de imagini, studii privind interacţia radiaţiei laser cu materia. Se are în vedere încorporarea laserilor, a echipamentelor optice, a amplificatorilor optici în sisteme integrate cu aplicabilitate în diverse domenii. Experienţa acumulată în domeniul aplicaţiilor laserilor se regăşte în brevete de invenţie, lucrări publicate în reviste internaţionale şi în rezultatele proiectelor câştigate prin competiţii.