Agentia Spatiala Romana

Agentia Spatiala Romana ( www.rosa.ro ) a fost înfiintata în 1991 si reorganizata prin Hotarare a Guvernului în 1995 ca institutie publica finantata integral extrabugetar în sistemul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei (în prezent Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului); ROSA este coordonatorul la nivel national al activitatilor din domeniul spatial.
Misiunea principala a Agentiei Spatiale Romane este promovarea si coordonarea dezvoltarii în domeniu si reprezentarea Guvernului în programele de cooperare internationala. Agentia este autorizata sa înfiinteze centre de cercetare si dezvoltare orientate în functie de obiectivele Programului Spatial National. Agentia desfasoara propriile proiecte de cercetare stiintifica si dezvoltare.

Domeniul de activitate al Agentiei cuprinde:

  • coordonarea programelor nationale de cercetarea si aplicatii spatiale
  • promovarea dezvoltarii în domeniul spatial
  • cercetarea orientata pe probleme spatiale

Ca reprezentant al Guvernului, Agentia Spatiala Româna stabileste acorduri de cooperare cu organizatiile internationale cum ar fi European Space Agency (ESA) si Committee on Space Research (COSPAR), precum si acorduri bilaterale de cooperare la nivelul Guvernului. Alaturi de Ministerul Afacerilor Externe, ROSA reprezinta România la sesiunile Comitetului Natiunilor Unite pentru Utilizarea în scopuri pasnice a spatiului extraatmosferic (United Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space – COPUOS) si la subcomitetele acestuia.
Agentia Spatiala Romana este condusa din anul 2004 de presedinte, Doctor Fizician Marius-Ioan Piso care indeplineste si functia de director executiv (1995). Cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu este presedintele de onoare al Agentiei (din 2004).